Mät först, sen kan ni agera på resultaten

Få mer insikt om din organisation och de viktigaste utmaningarna att agera på.

Mät din organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö för att hålla koll på och förbättra rätt saker i organisationen.


Testa balansen mellan arbete och privatliv. Vårt unika Work-Life Balance Index ger medarbetarna en förståelse för balansen i arbetslivet och möjligheter att fånga en obalans i tid.

Boka en demo

Free demo?

Send your contact information and we will give you free demo account where you can test your balance.


Varför är det bra att mäta?

Identifiera utvecklingsmål

Syftet med att genomföra en medarbetarundersökning är att identifiera vilka områden företaget bör utveckla för att stärka arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel.


För att hitta rätt utvecklingsmål måste du förstå din nuvarande situation.

En chans att reflektera

Undersökningen är tillgänglig för alla anställda och resultaten presenteras i realtid. Undersökningen är helt anonym.


För oss är det viktigt att varje medarbetare har en chans att reflektera över sin situation, därför visar vi resultatet både för organisationen och för individen.

Agera på resultaten

När medarbetarundersökningen är klar kan ledningen se vilka områden som kan lyftas fram i förbättringsarbetet och vilka områden som fungerar bra idag.


Agera på resultaten, med Leeder aktiverar du förbättringsplanerna och håller förbättringsarbetet igång i organisationen.

Ledarskap drivet av ett syfte

Kontakt

+47 70 270 57 66

info@leeder.io

Vill ni veta mer?

Skicka er mailadress så kontaktar vi er.


© copyright 2022 by PQM Systems