1 on 1 meeting

Effektfulla medarbetarsamtal

Varje samtal med din medarbetare är en unik möjlighet att utveckla relationer, öka motivationen och styra mot gemensamma mål. Leeder hjälper chefer att effektivt hantera medarbetarsamtal med vårt digitala verktyg.

Tänk om du kunde halvera tiden för dina möten, och dessutom få en mycket högre effekt och lönsamhet av arbetet?

Effektiv översikt över möten och utvecklingsmål i medarbetarkort

Verktyg för att dokumentera och driva utvecklingsmål för varje medarbetare

Standardiserade mallar som säkerställer kvalitet i medarbetarsamtal

Säkerställ datasäkerhet genom säker lagring av personaldokumentation

Enkel åtkomst till all dokumentation

Våra digitala mallar för medarbetarsamtal och uppföljningar består av frågor som är noggrant utvalda utifrån kunskap och forskning. Ledaren har även tillgång till stödjande fördjupningsfrågor för att få bästa effekt och att det finns möjlighet att förbereda sig för samtalet med reflektionsövningar. Ett medarbetarsamtal ska ge nya insikter och förbättringsmöjligheter för individen och organisationen.

Var förberedd till dina samtal


Med våra tester och övningar får du chansen att reflektera. Kom väl förberedd, det ger dig chansen att sätta rätt utvecklingsmål.

Enkel åtkomst till all dokumentation

Lagra dina medarbetarsamtal i plattformen. Ledare skickar säkert till anställda som godkänner dokumentet.Sätt utvecklingsmål tillsammans

Medarbetaren delar de utvecklingsmål som man gemensamt kommer överens om. Ledaren får en effektiv överblick och kan bättre coacha och följa upp.


Individuella mål, pulsreflektioner och feedback

Att sätta rätt mål för medarbetarna är inte alltid lätt. Med leeder vill vi hjälpa ledare och medarbetare att arbeta med realistiska och nåbara mål. Det måste finnas rimliga och realistiska mål för medarbetaren för att han eller hon ska behålla motivationen.


För att nå sina mål behövs aktiviteter och plattformen skickar ut pulsreflektioner till varje medarbetare för att driva utvecklingsarbetet. Processen ger en chans att reflektera och ta upp eventuella problem och hinder med sin ledare.


Vi tror på kontinuerlig uppföljning. Med leeder får chefer och medarbetare en process för samtal – året runt. Samtal som ska utveckla relationen och organisationen. Vi är övertygade om att en av de viktigaste aktiviteterna för att utvecklas som medarbetare är varje 1 to 1 möte.


Vi ger dig verktygen att skapa återkommande möjligheter till nya insikter och att effektivisera samtalet, både för ledare och medarbetare. Regelbundna medarbetarsamtal med fokus på att sätta personliga, realistiska utvecklingsmål och bidrag av nya idéer inom företaget genom ömsesidig kommunikation är väsentliga hörnstenar för framgång och vidareutveckling, både på individ- och organisationsnivå.


Contact

+46 70 270 57 66

info@leeder.io

Wan't to know more?

Send your e-mail and we will contact you.


© copyright 2024 by PQM Systems