1 on 1 meeting

Effektive medarbeidersamtaler

Hver samtale med din medarbeider er en unik mulighet til å utvikle relasjoner, øke motivasjonen og styre mot felles mål. Leeder hjelper ledere effektivt å administrere medarbeidersamtaler med vårt digitale verktøy.

Hva om du kunne halvert tiden til møtene dine, og i tillegg fått mye høyere effekt og lønnsomhet av arbeidet?

Effektiv oversikt over møter og utviklingsmål i medarbeiderkort

Verktøy for å dokumentere og drive utviklingsmål for hver enkelt ansatt

Standardiserte maler som sikrer kvalitet i medarbeidersamtaler

Sikre datasikkerhet gjennom sikker lagring av personelldokumentasjon

Enkel tilgang til all dokumentasjon

Våre digitale maler for medarbeidersamtaler og oppfølging består av spørsmål som er nøye utvalgt basert på kunnskap og forskning. Leder har også tilgang til støttende utdypende spørsmål for å få best effekt og at det er mulighet for å forberede samtalen med refleksjonsøvelser. En medarbeidersamtale skal gi ny innsikt og forbedringsmuligheter for den enkelte og organisasjonen.

Vær forberedt på samtalene dine

Med våre tester og øvelser får du sjansen til å reflektere. Kom godt forberedt, det gir deg sjansen til å sette de riktige utviklingsmålene.

Enkel tilgang til all dokumentasjon

Lagre medarbeidersamtalene dine på plattformen. Ledere sender sikkert til ansatte som godkjenner dokumentet.Sett utviklingsmål sammen

Den ansatte deler utviklingsmålene som er gjensidig avtalt. Lederen får en effektiv oversikt og kan bedre coache og følge opp.


Individuelle mål, pulsrefleksjoner og tilbakemeldinger

Å sette de riktige målene for ansatte er ikke alltid lett. Med leeder ønsker vi å hjelpe ledere og ansatte med å jobbe med realistiske og oppnåelige mål. Det må foreligge rimelige og realistiske mål for den ansatte for at han eller hun skal opprettholde motivasjonen.


For å nå sine mål trengs det aktiviteter og plattformen sender ut pulsrefleksjoner til hver enkelt medarbeider for å drive utviklingsarbeidet. Prosessen gir en mulighet til å reflektere og ta opp eventuelle problemer og hindringer med sin leder.


Vi tror på kontinuerlig oppfølging. Med leeder får ledere og ansatte en prosess for samtaler – hele året. Samtaler som skal utvikle relasjonen og organisasjonen. Vi er overbevist om at en av de viktigste aktivitetene for å utvikle seg som medarbeider er hvert 1 til 1 møte.


Vi gir deg verktøyene til å skape tilbakevendende muligheter for ny innsikt og for å effektivisere samtalen, både for ledere og ansatte. Regelmessige medarbeidermøter med fokus på å sette personlige, realistiske utviklingsmål og bidrag av nye ideer innad i bedriften gjennom gjensidig kommunikasjon er essensielle hjørnesteiner for suksess og videreutvikling, både på individ- og organisasjonsnivå.