Tydliga strategier som driver framgång

Öka ditt engagemang genom effektivare målstyrning och förenklad administration för ledare.

Lås upp ditt företags potential med Hoshin Kanri, den beprövade metoden för att anpassa långsiktiga visioner med dagliga operationer.

Vår plattform hjälper dig att omvandla strategier till effektfulla planer, vilket driver kontinuerlig förbättring och främjar en kultur av samarbete. Uppnå dina långsiktiga mål med en strukturerad och sammanhängande process designad för framgång.

Boka en demo

Request a demo

Send us your e-mail and we will contact you to book a demo meeting.


Hot Screen är redo för tillväxt

Hot Screen AB är ett företag som arbetar inom tryckeribranschen. Företaget är i en kraftig tillväxt och behövde skapa en organisation som är redo för nästa steg i tillväxtresan.

Strategisk utveckling med Hoshin Kanri

Har ni tydliga visioner, värdeord som alla i företaget kan både ta del av och använda i sitt arbete

Vi ger er verktygen för att tydliggöra bolagets kultur samt skapa strategiplanerna för utveckling, direkt i verktyget.


Hoshin Kanri är en japansk metod för strategiutveckling och målstyrning som integrerar företagets långsiktiga visioner med dess dagliga verksamhet. Genom att bryta ner övergripande strategiska mål till konkreta handlingsplaner på alla nivåer, säkerställer metoden kontinuerlig förbättring inom organisationen. Detta involverar regelbundna uppföljningar och justeringar samt engagerar alla medarbetare, vilket främjar samarbete och gemensamt ansvar.

läs mer

Medarbetarsamtal och mål

Vår plattform erbjuder digitala lösningar för mer effektiva samtal och säkerställer att alla är engagerade och i linje med dina strategiska mål.

Från förberedelser till uppföljningar, allt lagras säkert på ett ställe, vilket underlättar kontinuerlig förbättring och samarbete inom hela din organisation.


läs mer

Mätning av arbetsmiljö

Mät ditt företags välmående med våra tester och undersökningar. Bedöm den psykosociala arbetsmiljön och säkerställ att dina anställda är balanserade och blomstrar.


Med våra verktyg kan du fatta informerade beslut som främjar både individuell och organisatorisk tillväxt, och hålla medarbetarnas välbefinnande i fokus för din strategi.

läs mer

Vi hjälper dig utveckla ert stategiarbete och ledarskap med utbildingar och coaching som ger en säker uppstart

Fråga våra leedercoacher.

Det är effektivt att börja arbeta med Leeder, vi hjälper dig att komma igång. Vi lovar också att hjälpa till när du har frågor. Använd vårt lärcentrum för att stärka dina kunskaper och använda de digitala verktygen, men var inte rädd för att ställa frågor till oss. Våra leeder-coacher finns där för att hjälpa dig.leeder mobile

Ledarskap drivet av ett syfte

Kontakt

+46 70 270 57 66

info@leeder.io

Vill ni veta mer?

Skicka er mailadress så kontaktar vi er.


© copyright 2024 by PQM Systems