Alle kan bli gode ledere – med leeder

Leeder er et lederverktøy som støtter utviklingen av organisasjonen din. Med Leeder effektiviserer du målstyring der hele organisasjonen blir involvert i selskapets utvikling. Lederne får også de riktige verktøyene til å jobbe med utvikling og tilbakemeldinger til ansatte hvor all administrasjon forenkles.

Effekten er høyere engasjement, noe som fører til bedre ytelse.

Les hva kundene våre sier

"Leeders prosesser og verktøy støtter våre nye ledere som interne rekrutterere. Nå har de verktøy og kunnskap som gjør dem tryggere på sitt lederskap."

Andreas Ekström

VD - Jätten Cater AB

"Med Leeder får jeg bedre kontroll over mine ansattes balanse mellom arbeid og privatliv, noe som er en god forberedelse til medarbeidersamtalene mine."

Emil Falk

CEO - Nikita AB