employee development

Effektiv målstyrning - Tydliga visioner och mål

Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel till tillväxt. Har du svårt att sätta upp mål och få med alla medarbetare i utvecklingsprocessen? Effektiv målstyrning är oerhört viktigt.

Med Leeder får du verktygen att både skapa målen och kommunicera dem tydligt till alla i organisationen.

Mål bryts ner i de faktiska aktiviteter som behöver genomföras för att nå målen.

Varje medarbetare ansvarar för sitt mål och planering av aktiviteter.

Effektiv översikt över möten och utvecklingsmål i medarbetarkort.

Ledaren har överblick och följer upp arbetet med ett coachande förhållningssätt.

Mer information

Jag vill veta mer om leeder

Skriv in din mailadress och telefon så kontaktar vi dig med mer information


Vad är Hoshin Kanri?

Har du inte hört talas om Hoshin Kanri förut? Lugn, du är inte ensam. Hoshin Kanri är en metodik som fokuserar resurser på att uppnå strategiska och operativa mål. Många framgångsrika företag, som Toyota och Siemens använder metodiken, och nu har vi gjort den tillgänglig digitalt.

Organisationens visioner och mål

Skapa och publicera organisationens visioner och mål så att alla i verksamheten tar del av planerna. Med Leeder aktiverar du organisationens planer, där alla tar del och hjälper till för att nå målen.

Avdelningens mål uppnås genom medarbetarna

Leeder tydliggör, och visar ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de bör fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

Rätt mål för varje individ i organisationen

Med Leeder får medarbetare och ledare övningar och verktyg för att hitta rätt utvecklingsmål. Sätt upp rätt mål för både organisationen och individen. Mål som motiverar medarbetaren och harmoniserar med organisationens tillväxt.

Ledarskap drivet av ett syfte

Kontakt

+47 70 270 57 66

info@leeder.io

Vill ni veta mer?

Skicka er mailadress så kontaktar vi er.


© copyright 2022 by PQM Systems